bg-1898-varaga  vankum-hay-voskerchutean-hamqearutean-havaq

Ծիրանի Մշակութային Դպրոցներ

Ծիրանի «Մշակութային դպրոցների» նպատակն է ուսանողներին մատուցել հաղորդակցութեան եւ մշակութային թեմաներով համապարփակ դասընթացներ: