«Գրաբար. Լեզու Նախնեաց» ֆիլմԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Հոկտեմբերի 17-ին Ծիրանին ներկայացրեց «Գրաբար. Լեզու Նախնեաց» ֆիլմը «Ինստիգեյթ» ընկերութեան աշխատակիցներին: Հանդիպման ընթացքում ծաւալուեց քննարկում գրաբարի շուրջ: