Գրաբարի անվճար դասեր Լոնդոնում

2011 թուականի մայիսի 14–ին «Ծիրանի» ՀԿ–ի խորհրդի անդամ հայր Գարեգին Համբարձումեանը Լոնդոնի հայութեան համար կազմակերպեց գրաբարի ուսուցման անվճար դասեր: Դասընթացի ընթացքում ցուցադրուեց «Գրաբար. լեզու նախնեաց» ֆիլմը: Դասընթացներին ընդհանուր առմամբ մասնակցեց 40 հայ: