Stepan 1

«Բանակցութեան մշակոյթի դրսեւորումները հայ բանահիւսութեան մէջ» խորագրով քննարկում

2014 թուականի մարտի 15-ին Արարատեան քննարկումների շրջանակներում Ծիրանին եւ Արարատեան Հայրապետական թեմը նախաձեռնեցին «Բանակցութեան մշակոյթի դրսեւորումները հայ բանահիւսութեան մէջ» խորագրով բանախօսութիւն-քննարկումը:

Բանակցութեան երեւանեան կենտրոնի տնօրէն Ստեփան Խզրթեանը ներկայացրեց հատուածներ հայ բանահիւսութեան տարբեր պատմուածքներից («Շունն ու կատուն», «Մի կաթիլ մեղր» եւ այլն)` վերհանելով դրանցում առկայ բանակցութիւնները: Այդ բանակցութիւնները դիտարկուել են որպէս հայ բանակցային մշակոյթի խտացուած դրսեւորումներ, որոնցից դուրս են բերուել առկայ դասերն ու հետեւութիւնները: