dilijan

Աւարտուեց Դիլիջանի Շարամբեյեանի անուան արուեստի դպրոցի համար գրահաւաքը

2011 թուականին «Ծիրանի» ՀԿ–ն իրականացրել էր Դիլիջանի Շարամբեյեանի անուան արուեստի դպրոցի համար գրահաւաք:

Մեծ թուով կազմակերպութիւննէր եւ անհատներ պատասխանեցին մեր նամակներին եւ որպէս արդիւնք 2012 թուականի յունիսի 17–ին շուրջ 250 արուեստի գրքեր, սկաւառակներ եւ այլ նյութեր յանձնուեցին դպրոցին:

«Ծիրանի» ՀԿ–ն շնորհակալ է բոլոր այն անհատներին եւ կազմակերպութիւններին, որոնք պատրաստակամօրէն իրենց ներդրումն ունեցան այս ծրագրում: