Մասնակցութիւն մշակութային ցեղասպանութեանը նուիրուած միջազգային կոնֆերանսին

2010 թուականի ապրիլի 20-ին հայոց ցեղասպանութեան թանգարան–ինստիտուտի նախաձեռնութեամբ կազմակերպուել էր մշակութային ցեղասպանութեանը նուիրուած միջազգային գիտաժողով:

Գիտաժողովին «Ծիրանի» ՀԿ-ն ի դէմս Լիլիա Պետրոսեանի ներկայացրեց իրաւական տեսանկիւնից մշակութային ցեղասպանութեան վերաբերեալ զեկոյց:  Զեկոյցում ներկայացուեցին գոյութիւն ունեցող կոնուենցիաները եւ դրանց իրաւական ազդեցութիւնը հայկական մշակութային ժառանգութեան նկատմամբ դրսեւորած բարբարոսութիւնների կանխման գործում: